Het Lab Toekomstige Generaties in de media

Op 3 november 2020 publiceerde het Friesche Dagblad een opiniestuk over de uitspraak van het Lab Toekomstige Generaties over de kwestie De Waddenzee, geschreven door Tineke Lambooy en Jan van de Venis, beide leden van het Lab.

“Onze voorouders hadden een prachtige Waddenzee. Wij kunnen er nu van genieten. Laten we ervoor zorgen dat de Waddenzee er ook nog is, wanneer onze nakomelingen leven, de toekomstige generaties; een Waddenzee die ten minste net zo mooi is als de huidige.”, aldus Tineke en Jan.