Workshop: De waarde van water

De Week van de VN wordt van 19 t/m 23 oktober georganiseerd door de Nationale Jeugdraad (NJR). De NJR brengt de VN en allerlei grote maatschappelijke vraagstukken een stukje dichterbij jongeren én jongeren een stukje dichterbij de VN-wereld. Het doel: jongeren niet alleen bewuster maken van grote mondiale vraagstukken, maar deze ook behapbaar voor hen maken zodat ze zelf in actie kunnen komen en weten hoe ze op hun eigen manier, in hun eigen omgeving, kunnen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Op donderdag 22 oktober organiseren zij samen met het Lab Toekomstige Generaties een workshop, en jij kunt daaraan mee doen!

Wat is de Waarde van Water voor jou?
Tijdens de workshop vorm je samen met andere jongeren een speciale ToekomstRaad, en ga je je inleven in de Waarde van Water voor Toekomstige Generaties. We nemen je mee in een inleefoefening, 7 generaties terug in de tijd en 7 generaties in de toekomst. Het startpunt is de vraag: Wat is de Waarde van Water voor jou? Waarnemend Ombudspersoon Jan van de Venis zal toelichten waarom jouw inbreng van belang is, zodat hij mede op basis daarvan zijn uitspraak over de Waarde van Water gaat uitbrengen. 

Het Lab Toekomstige generaties wijdt een hele kwestie aan de waarde van water. De Toekomstraad die tijdens de week van de VN zal worden gehouden is onderdeel daarvan. Deze week is ook de quickscan over De Waarde van Water gepubliceerd, waarin het thema wordt verkend en toegelicht.