Toekomstdenken: wat is dat eigenlijk?

“De volgende generaties
Je kan ze niet horen,
je kan ze niet zien,
en toch hebben we het vaak over ze.
De toekomst is dichterbij dan je denkt”

Toekomstdenken is denken volgens een bepaalde structuur met als doel een voorstelling te maken van de toekomst. Door dit te doen kunnen  we in het heden bewuste keuzes maken en zo de mooist mogelijke toekomst dichterbij te brengen. 

Toekomstdenken is best ingewikkeld. De wereld verandert zo snel, dat het al moeilijk is om 5 jaar vooruit te denken, laat staan 7 generaties. Technologische ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen: hoe neem je die mee in toekomstdenken? Hoe zorg je ervoor dat je alle ontwikkelingen die de toekomst beïnvloeden kent? Eén ding heeft de geschiedenis ons geleerd; er is veel dat wij als mensheid niet weten en niet zien. Met deze waarheid zijn we met de corona-pandemie recentelijk hard geconfronteerd. 

Toch is het de moeite waard om een poging te doen om in die toekomst te kijken, met als doel vandaag al zoveel mogelijk rekening te houden met het welzijn van toekomstige generaties. 

Met toekomstige generaties bedoelen wij generaties die er nu nog niet zijn. Wij willen graag een wereld aan hen overdragen waarin zij veilig en gezond kunnen leven en zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Om toekomstdenken mogelijk te maken zijn we in het lab begonnen nieuwe methodes te ontwikkelen en bestaande methodes bijeen te brengen. Het gaat om methodes die het mogelijk maken je zo goed mogelijk in te leven in toekomstige generaties. En ook om vanuit de toekomst naar het heden te kijken en bewust te worden van hetgeen ons nú te doen staat voor een duurzame en inclusieve wereld. 

Zo is er een inleefoefening die je als podcast kunt beluisteren. In deze oefening nemen we je drie generaties mee terug in de tijd en drie generaties vooruit. Het kan je helpen om te leren van het verleden voor de toekomst, en te beseffen dat jij een belangrijke schakel bent met een handelingsperspectief. 

We zijn benieuwd wat je ervan vindt en welke toepassingsmogelijkheden jij ziet.