Lezing American Bar Association

Ombudspersoon Jan van de Venis was door de American Bar Association (de Amerikaanse Orde van Advocaten), gevraagd om een lezing te geven over mensenrechten, klimaatverandering en de impact op (en belangen / rechten van) toekomstige generaties.

Na een lezing volgde een interactieve dialoog, waarbij Jan veel nieuws wist te delen met de advocaten en bij velen de interesse op wist te wekken om voortaan meer – ook vanuit mensenrechten – op te komen voor de belangen van toekomstige generaties.

Drie voorbeelden op mensenrechten met een link naar toekomstige generaties die hieraan bijdroegen:

  • Het billijkheidsprincipe toekomstige generaties, zoals door de rechtbank uiteengezet in de Nederlandse Urgenda Klimaatzaak;
  • De nieuwe uitleg (eind 2018) van het VN Mensenrechtencomité op het recht op leven: “Environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life.”, zie UN Doc. CCPR/C/GC/36
  • De aanbeveling van het VN Comité op Economische Sociale en Culturele Rechten aan Argentinië in het kader van klimaatverandering, fossiele brandstof en fracking en verplichtingen buiten de grenzen van het land: “The Committee is concerned that this hydraulic fracturing plan runs counter to the State party’s commitments under the Paris Agreement and would have a negative impact on global warming and on the enjoyment of economic and social rights by the world’s population and future generations”. zie UN Doc. E/C.12/ARG/CO/4