Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee

Een nieuwe publicatie met medewerking van het Lab Toekomstige Generaties: “Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee. Voorstel voor een nieuwe vorm van governance van de Waddenzee.” 

Lab leden Prof. Tineke Lambooy en Jan van de Venis introduceren met oud notaris Christiaan Stokkermans ‘Het Natuurschap’: een natuur rechtspersoon om onze natuur een stem én een goede juridische basis te geven in de samenleving. ‘Rights of Nature’ dus, maar dan via een nieuw soort rechtspersoon, die wel wat lijkt op het Waterschap: het Natuurschap. Voor behoud van dit prachtige natuurgebied en werelderfgoed de Waddenzee en overige natuur in ons land – voor huidige en toekomstige generaties. 

Na de Engelstalige publicatie eind 2019 “A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea“, werden de schrijvers door het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO) gevraagd om een kortere, aangepaste, versie te schrijven in het Nederlands. In het kort: De bescherming en governance van Werelderfgoed Waddenzee is op dit moment erg zwak. De plannen voor de verbetering ervan ook. Wij pleiten voor de introductie van een nieuwe publiekrechtelijke rechtspersoon, het Natuurschap, waardoor de natuur zelf beter vertegenwoordigd wordt in de samenleving. Hoe dit Natuurschap Waddenzee precies zou moeten worden ingericht, vraagt om nader onderzoek.