Paraguay en de VN Mensenrechtenrapportage

Ombudspersoon Jan van de Venis was begin februari in Paraguay om daar met het maatschappelijk middenveld en inheemse groepen samen te werken aan de input voor de VN mensenrechten rapportage (de UPR-rapportage, ook wel eens het ‘mensenrechten examen’ genoemd) van Paraguay.

Via het RICHWE programma – het Reporting Initiative on Climate change, Health, Water and Environmental issues – legt hij nadruk op ‘How RICH WE are’ als mensheid als we in evenwicht leven met de natuur op deze prachtige planeet Aarde; ondersteund door mensenrechten.

Jan heeft tijdens deze reis enorm veel geleerd over de grote zorgen, het natuurverlies, de vervuiling, strijd, problemen en de mogelijke oplossingen. Hij gaat ervoor zorgen dat dit in samenwerking met de andere RICHWE-partners allemaal in een geweldig rapport voor de UPR van Paraguay zal komen.

Het rapport zal onder meer verzoeken bevatten aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties om een resolutie met duidelijke, krachtige en resultaatgerichte aanbevelingen aan Paraguay om de situatie in Paraguay te verbeteren. Voor alle mensen en volkeren, huidige en toekomstige generaties.