Kwestie Technologie en Inclusieve Arbeid

Toekomstbeeld 1

Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons bestaan. Wanneer wij denken aan de invloed van deze nieuwe vormen van technologie op de arbeidsmarkt, is het gemakkelijk te vervallen in doemscenario’s. De snelle digitalisering en robotisering zou wellicht ooit een groot deel van de werkende bevolking vervangen. Ook zouden technologische ontwikkelingen een tweedeling in de samenleving kunnen bevorderen. Technologische ontwikkelingen zouden slechts enkele segmenten van de samenleving dienen, terwijl anderen verder dreigen te worden uitgesloten (Went, 2015). Tegelijkertijd brengt exponentiële innovatie nieuwe kansen en mogelijkheden.

Bij dit maatschappelijk vraagstuk verdiepen we ons in de volgende vraag: hoe kunnen we toekomstige technologie zo introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving? Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de samenleving als geheel.

We weten dat nieuwe technologie beïnvloedbaar is. In een ideale situatie beïnvloeden verschillende stakeholders als de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en eindgebruikers de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling van toekomstige technologie een duidelijke ethische basis heeft? Om tot deze ethische basis te komen kijken we in deze quickscan onder andere naar governance; wie ontwikkelt nieuwe technologie en hoe en met welk doel wordt dit gecreëerd. Verder kijken wij naar inclusiviteit; hoe zorgen we ervoor dat inclusiviteit als norm gezien wordt in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie. Tot slot richten wij ons op ecologie; In welke mate wordt in het ontwikkelproces rekening gehouden met de impact op de natuur en mens elders op de wereld? 

Door het schetsen van een duidelijk ethisch kader zorgen wij ervoor dat toekomstige technologie via de arbeidsmarkt kan bijdragen aan een inclusievere samenleving.

 

De weg van de kwestie

De weg van de kwestie laat zien welke stappen het Lab Toekomstige Generaties heeft doorlopen om tot een uitspraak te komen.

Eva Helmond vroeg support via het Loket voor de Toekomst na het onderzoeken van wijze technologie voor de toekomst, middels de Horizonscan 2050. Het Lab Toekomstige Generaties kiest per jaar een aantal ingediende kwesties uit om onderzoek naar te doen. De kwestie van Eva werd uitgekozen en wordt op dit moment onderzocht. 

 

De hoofdvraag in de kwestie is: hoe kunnen we toekomstige technologie zo introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving?

 

 

We verkennen middels de Quickscan het thema en het doel van de Quickscan is het in kaart te brengen van de huidige kennis en inzichten.

 

Alle informatie wordt samengebracht en er worden verbanden gelegd. Wetsartikelen, beleidsdocumenten, internationale regelgeving. Wat vertellen ze ons, wat doet dat en hoe verhouden ze zich tot elkaar en tot de belangen op welzijn voor toekomstige generaties?

 

De verbindende stap is het samenbrengen van een Toekomstraad. De Toekomstraad leeft zich met burgers uit de samenleving in in toekomstige generaties en wat de waarde van water voor hen zal zijn. Toekomstbeelden die uit hieruit kwamen, kun je hier vanaf medio november en december lezen. 

 

De uitspraak omtrent het maatschappelijke vraagstuk voor Inclusieve Technologie en Arbeid wordt medio januari 2022 gelanceerd en verder gedeeld in de samenleving. Er zal ook een samenvatting van de Uitspraak beschikbaar zijn.

 

 

Mede mogelijk gemaakt door Goldsmeding Foundation

Over de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

De Goldschmeding Foundation werkt aan een betere wereld waarin Mens, Werk en Economie met elkaar in balans zijn én elkaar versterken. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat deze ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. De Foundation ondersteunt daarom – met inzet van donaties, netwerk en kennis – zowel excellent wetenschappelijk onderzoek als innovatieve praktijkprojecten, die bijdragen aan een Inclusieve Arbeidsmarkt, Duurzaam Werk en een Menswaardige Economie.

goldschmeding.foundation

Toekomstbeeld 1

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.